top of page

Rezervace

Při své poradenské praxi se setkávám s lidmi, kteří prožili hlubokou životní ztrátu. To, co je bolí nejvíc, je ztráta místa v životě jiného člověka. Dospělí i děti, kteří se pro důležité lidi svého života stali najednou bezvýznamnými. Někdo nebo něco je zbavilo důležitosti, potřebnosti. Ztratili  vlastní hodnotu. Důležitý člověk jejich života si vybral místo nich něco nebo někoho jiného.
Být zranitelný, neznámená být slabý. Největší síla není synonymem boje, ale schopnost přijmout někdy věci takové, jaké jsou, postavit se sami za sebe, i když se nám to nemusí líbit. Síla je umět mluvit o svých pocitech, čeho se bojíme, co nás bolí a z čeho máme strach. 
bottom of page