top of page

GDPR

Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nařizuje legislativní způsob, rozsah a formu jak nakládat s osobními údaji klientů.

Pro naši spolupráci zpracováváme pouze tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, email, IČO a telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje), a to pouze za účelem realizace domluvené služby a prodeje produktu.

Tyto údaje potřebujeme především z důvodu korespondence, evidence a potvrzování domluvené spolupráce, domlouvání termínů, fakturace, vyřizování otázek či poskytování dalších informací....

Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě, jsou určeny pouze pro zpracování naši spolupráce. Klienti mají právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.

Veškeré poznámky, které si během terepeuticko-poradenských sezení vedu mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství a terapií. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.​

Nejsem psychiatr ani klinický psycholog, a proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. ​

Zacházení s osobními údaji i osobními poznámkami je také v souladu s Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii 

Případné upřesňující dotazy ohledně GDPR ráda zodpovím přes mail v kontaktech.

bottom of page