top of page

Psychoterapie a poradenství

Mgr. Linda Hudson

Linda Hudson.jpg

O mně

Vystudovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií v oboru Sociální práce a komunikace v aplikované psychoterapii.

Při své práci využívám daseinsanalytický směr, ze kterého mám pětiletý sebezkušenostní výcvik. Kromě daseinsanalýzy se zároveň inspiruji i jinými psychoterapeutickými směry. Psychoterapie je pro mě cesta ke spokojenému prožívání života. Více jak deset let se také pohybuji v pomáhajících profesích a vedle psychoterapie se věnuji sociální práci s Neslyšícími.

Vzdělání a výcviky

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Mgr. - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Bc. - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

 • Psychoterapeutický výcvik (Daseinsanalytický) akreditován Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

 • Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.) - probíhá soustavně

 • Psychosociální poradenství (PVŠPS), 50 hodin PVŠPS

 • Tříletý kurz rodinné a párové terapie (Centrum psychoterapie GI - 420h - Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek - probíhá)

 • Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář, 150 hodin

 • Rodinná Gestaltterapie (PhDr. Jan Knop), 7 hodin

 • Psychopatologie u dětí a dospívajících (Mgr. Jan Kulhánek)

 • Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, k identitě (Mgr. Jan Kulhánek)

 • Rogersovská psychoterapie (Mgr. Eva Havrdová)

 • Lege artis v psychoterapeutické a poradenské praxi I.- IV. (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.)

 • Rodinná diagnostika a terapie (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

 • Práce s rodinou psychiatrických pacientů (Mgr. Marek Fiala)

 • Sebezkušenostní vzdělávací seminář Racionálně-emotivně-behaviorální terapie dle A. Elise (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

 • Práce s traumatem a krizová intervence (PhDr. Viktor Cina)

 • Krizové intervence v kontextu chatové a emailové krizové intervence (Profesní institut Jahodovka, 48 h)

 • Adiktologie a závislosti v psychoterapii (PVŠPS)

 • Spánek, jeho poruchy, zdraví, spánková hygiena (Mgr. Karolina Galušková)

 • Psychologie a psychopatologie lidské sexuality I. a II. (Mgr. Petr Eisner)

 • Komunikace s rodinou mentálně znevýhodněného dítěte (Proutek, 16 h)

 • Skupinová psychoterapie (Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.)

 • Kurz parafilie a problematické sexuální chování v kontextu psychoterapeutické péče, akreditováno NÚDZ 

 • Základní výcvik v mediaci (probíhá)

 • Základy koučování (Mgr. Tomáš Zuda)

 • Základní kurz českého znakového jazyka

Ctím Etický kodex České asociace pro psychoterapii a jsem vázána principem mlčenlivosti. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP). 

 

Praxe

 

         2022 - současnost

 • soukromá terapeutická a poradenská praxe Terapie LH

 • SCer Terapeutovna - psychoterapeutická poradna

 • Hedepy.cz, Terapie.cz 

         2020 - současnost 

        člen reflexního týmu terapeutů na rodinné terapii v Centru Anima a Kliniky pro léčbu závislostí 1. LF při          VFN

        2017 - současnost

vedení sociální služby pro neslyšící (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. - CZTN)

 

2015 - 2017

Společnost Duha, organizace pro osoby s mentálním znevýhodněním

1996 - 2014

Nadace pro občanskou společnost, Nadace VIA, Hewer z.s., Česká společnost porodních asistentek, Porodnice.cz

bottom of page